סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים

עורך דין ביטוח לאומי
11/05/2020
סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים

סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים

סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים


ככל שנפגעת בתאונת דרכים, אתה בוודאי שואל את עצמך: "מהו סכום הפיצויים המקסימאלי שמגיע לי בגין תאונת הדרכים?" ובצדק.

מהם ראשי הנזק (סוגי הנזק) מהם מורכבים הפיצויים?

איך מפיקים את המירב מכל אחד מראשי הנזק?

התשובות בהמשך הקריאה.

בטרם אפרט את ראשי הנזק מהם מורכב סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים, חשוב להתייחס לכמה מושגים הכרחיים.

 

מושגים חשובים להבנת ראשי הנזק

מושגים אלו יעזרו להבין את ראשי הנזק מהם מורכב סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים.

נזק מיוחד: הכוונה לנזק שנגרם בעבר – ממועד התאונה ועד למועד החישוב. נזק זה יש להוכיח באמצעות ראיות על הכנסות והוצאות.

נזק כללי: הכוונה לנזק ממוני שעתיד להיגרם בעתיד וכן לנזק שאינו ממוני.

נזק ממוני: לפי סעיף 2 לפקודת הנזיקין זהו הפסד או הוצאה שניתן לקבוע את ערכם בכסף.

נזק שאינו ממוני: כל מה שהוא לא נזק ממוני. ראשי הנזק שאינם ממוניים בתביעת תאונות דרכים הם: כאב וסבל. לפעמים גם קיצור תוחלת חיים.

תביעת פלת"ד: תביעה נגד המבטחת בפוליסת ביטוח חובה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

 

מהם ראשי הנזק מהם מורכב סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים?

1. הפסד שכר לעבר

מדובר בפיצויים בגין ההפסד שספג הניזוק בהכנסותיו עקב היעדרויות / קיצור שעות עבודה, בתקופה שממועד קרות התאונה ועד למועד ביצוע החישוב.

מדובר בראש נזק מיוחד שכאמור, דרוש הוכחה בראיות.

להוכחת ראש הנזק יש לאסוף ראיות לגבי ההכנסות, החל משנה לפני התאונה (לפעמים גם יותר) ועד למועד החישוב.

אילו ראיות יאסוף שכיר? תלושי שכר וטופסי 106.

אילו ראיות יאסוף עצמאי? שומות מס הכנסה, דיווחים למע"מ, יומן עבודה, חשבוניות וכיו"ב.

האם ניתן לקבל פיצוי בגין הפסד שכר גם עבור אלו שסעדו את הניזוק? לעיתים כן.

מהן ההגבלות החלות במתן הפיצוי בגין הפסד שכר לניזוק?

א. לא ניתן לקבל פיצוי גבוה יותר משילוש השכר המוצע במשק. שכרו של ניזוק שמרוויח 80,000 ₪ לחודש יבוצע לפי כ- 30,000 ₪.

ב. בשונה מתביעות נזיקין רגילות, בתביעות נזקי גוף בגין תאונות דרכים, בסיס השכר לפיצוי הוא לפי "ברוטו, לאחר ניכוי מס הכנסה".

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הפסד שכר לעבר?

א. צריך לבדוק את כל תלושי השכר ולוודא שהממוצע שלהם נותן לנו את בסיס השכר הגבוה ביותר.

לדוגמא: האם הממוצע של  3 החודשים / 6 החודשים / 12 החודשים האחרונים נותנים לנו את ממוצע השכר הגבוה יותר.

ב. צריך לבדוק האם הניזוק עבד בעבודה זמנית / סטודנטיאלית והאם היה צפוי שהשכר ישביח במהלך תקופת העבר.

לדוגמא: סטודנט למשפטים בשנה האחרונה ללימודיו שהרוויח 3,500 ₪, ישתכר לאחר הסמכתו שכר גבוה יותר.

דוגמא נוספת: אברך שקיבל בתקופת לימודיו 2,000 ₪ לחודש ישתכר לאחר השלמת מבחני הרבנות שכר גבוה יותר גרב שכונה / דיין.

ג. חשוב מאוד להוסיף לסכום שנתקבל תוספת הצמדה וריבית כדין מאמצע התקופה.

 

2. הפסד פנסיה לעבר

הגריעה בשכר לעבר גורמת באופן ישיר להפרשות נמוכות יותר של המעסיק לפנסיה.

בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני. מאז כל המעסיקים מחויבים להפריש לעובדיהם כספים לפנסיה.

ההלכה היא שיש לפסוק פיצוי בגין ראש נזק של הפסדי פנסיה, לפי אחוז הפרשות המעסיק:

א. ע"א 8930/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' צחי טוויג (31/07/2014).

ב. ע"א 7548/13 דיווי שפורן נ' זק תורגמן ואח' (27/01/2014).

על כן, בהתאם לצו הרחבה משנת 2016 הפיצוי בגין הפסד פנסיה לעבר, נכון להיום, הינו בשיעור 12.5% מתוך הפסד השכר לעבר.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הפסד פנסיה לעבר?

ככל שהניזוק זכאי להפרשות מעסיק לפנסיה שגבוהות יותר מהקבוע בצו ההרחבה, הרי שהפיצוי יהיה גבוה יותר.

א. עובד בשירות המדינה מקבל הפרשות לפנסיה גבוהות יותר.

ב. הסכם ההעסקה שבו מוסכם שהמעסיק יפריש אחוזים גבוהים יותר לפנסיה.

 

3. הוצאות רפואיות לעבר

מדובר בפיצוי בגין ההוצאות הרפואיות שהוציא הניזוק כתוצאה מהתאונה.

מדובר בראש נזק מיוחד שכאמור, דרוש הוכחה בראיות.

להוכחת ראש הנזק יש לאסוף ראיות לגבי ההוצאות שהוציא בתקופה שממועד התאונה ועד למועד החישוב.

ההוצאות הרפואיות כוללות: תרופות, טופסי התחייבות, שכר רופאים פרטיים, אישפוז, תשלומים רבעוניים, רפואה משלימה ועוד.

האם הפיצוי כולל גם הוצאות שניתנו לגביהן החזרים מקופת חולים או מביטוח לאומי? לא. אין "כפל מבצעים". היקף הפיצוי אותו תובעים בתביעת הפלת"ד הוא רק הסכומים שלא קיבלנו החזר/שיפוי מקופת חולים (מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי) או מביטוח לאומי (כשמדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה).

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הוצאות רפואיות לעבר?

א. חשוב מאוד לשמור על כל הקבלות והחשבוניות בגין ההוצאות הרפואיות שהוצאתם בגין התאונה.

ב. חשוב לדעת שגם הוצאות בגין אוכל או שתיה הקשורים לטיפול הרפואי, הן הוצאות שניתן לקבל בגינם פיצוי.

לדוגמא: רכישת אוכל ושתיה במהלך שהייה בטיפול רפואי.

דוגמא נוספת: אוכל מסוים או משקה להשלמה תזונתית.

ג. חשוב לדעת שקיים פיצוי גם בגין אביזרים שיקומיים. לדוגמא: מעקות, כיסא רחצה, מיטה מתכווננת או פרוטזות.

לגבי פרוטזות, ניתן לתבוע עלות פרוטזות ביוניות, מחו"ל, שעלותן המסתכמת מאות אלפי ש"ח כולל החלפה כל מספר שנים.

ד. נטל ההוכחה כי ההוצאות הרפואיות מכוסות באמצעות קופת חולים, מונחת על כתפיה של הנתבעת.

 

4. הוצאות ניידות לעבר

מדובר בפיצוי בגין ההוצאות שהוציא הניזוק כתוצאה מאובדן יכולתו להתנייד עצמאית ובשל הצורך להתנייד לקבלת טיפול רפואי באמצעים אחרים.

לדוגמא: הוצאות שהוציא הניזוק בגין מוניות פרטיות, אמבולנס, הסעות לנכים, וכן הוצאות דלק, חניה בחניונים.

האם ניתן לתבוע עלות רכישת קלנועית, כיסא גלגלים ממונע או רכב חדש, אחזקתו ואביזרים, המתאים לנכות ומגבלות הניזוק? לעתים כן.

האם ניתן לתבוע גם את הוצאות הנסיעה של מי שסעד את הניזוק והתלווה אליו? לעתים כן.

במה תלוי גובה הנזק? בתכיפות הטיפולים הרפואיים ובמרחק הנסיעה ממקום מגורי הניזוק אל המוסד הרפואי.

מדובר בראש נזק מיוחד שכאמור, דרוש הוכחה בראיות.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הוצאות ניידות לעבר?

א. חשוב מאוד לשמור על כל הקבלות והחשבוניות בגין הוצאות הנסיעה שהוצאתם בגין התאונה החל מרגע קרות התאונה.

ב. ככל שמדובר בהוצאות דלק, חשוב לערוך זכרון דברים בזמן אמת.

בזיכרון הדברים יש לפרט מסלול נסיעה, מטרת הנסיעה, מספר ק"מ של הנסיעה, כמה שעות "ביזבז" הנהג.

 

5. עזרת הזולת לעבר

מדובר בפיצוי בגין עזרה שניתנה לניזוק באמצעות צדדים שלישיים בגין אי יכולתו של הניזוק לבצע פעולות בסיסיות יומיומיות.

צדדים שלישים יכולים להיות למשל בני משפחה, מטפל סיעודי או עובד משק בית.

אי היכולת לבצע פעולות יכולות להיות לדוגמא:

א. ביצוע מעברים (משכיבה לישיבה, מישיבה לעמידה ובחזרה), רחצה (כניסה לאמבטיה, סיבון וניגוב);

ב. ניקיון של הבית, סחיבת קניות, ביצוע תיקונים בבית, הכנה והגשת אוכל, ניידות בתוך הבית;

ד. הלבשה ופשיטה של בגדים, נעילה וחליצה של נעליים, שמירה על הגיינה.

מדובר בראש נזק מיוחד שכאמור, דרוש הוכחה בראיות.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין עזרת הזולת לעבר?

א. ככל שקיבלתם שירות ממטפל סיעודי פרטי תדאגו להנפיק ולשמור על תלושי השכר עבור השירות ששילמתם עבורו.

ב. ככל שקיבלתם שירות ממטפל סיעודי דרך חברת סיעוד, תדאגו לשמור על המסמכים שחתמתם מולם ולקבל מהמטפל עותק מתלוש השכר והרישום לגבי שעות עבודתו.

ג. ככל שקיבלתם שירות של עובד משק בית, תדאגו לשכור אותו כדין ובכלל זה לשלם עבורו את תשלום הביטוח הלאומי.

ד. בכל מקרה תערכו רישום מפורט באילו מועדים הצדדים השלישיים עבדו אצלכם, כמה שילמתם להם, את פרטיהם האישיים (צלמו את תעודת הזהות שלהם).

 

6. כאב וסבל

סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים מורכב גם מרכיב של כאב וסבל שניתן לניזוק בגין הכאב והרגשות השליליים שחווה (צער, עצב, בושה ועוגמת נפש) ואובדן הנאות החיים.

מדובר בראש נזק כללי – נזק שאינו ממוני.

הכללים לפיצוי הניזוק בגין כאב וסבל קבועים בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976.

מהו הסכום המקסימאלי שניזוק יכול לקבל בגין כאב וסבל? נכון להיום כ- 180,000 ש"ח.

חישוב סכום הפיצוי בגין כאב וסבל מבוצע על פי נוסחה אריתמטית במסגרתה מובא בחשבון אחוזי הנכות הרפואית הצמיתה, ימי האשפוז בבית חולים (המגדילים את גובה הנזק), וגיל הניזוק (שהחל מגיל 30 מקטין את גובה הנזק).

מה קורה שהניזוק נפטר? יורשיו זכאיים ל- 25% מסכום הפיצוי המקסימאלי.

מה קורה אם אחוזי הנכות הרפואית הצמיתה נמוכים מ- 10% או שלא נותרה נכות צמיתה?

א. יכול שינתן פיצוי בסך השווה למקסימום 10% מהסכום המקסימאלי, מבלי שיופחת סכום כלשהו בגין גילו של הניזוק.

ב. גובה הסכום נתון לשיקול דעת ביהמ"ש וייפסק בהתאם לתיעוד הרפואי ומשך ימי אי-הכושר בו שהה הניזוק.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין כאב וסבל?

מאחר שהפיצוי נגזר מאחוזי הנכות, הרי שאיסוף ובניית התיק הרפואי כמו גם ההכנה לקראת הבדיקה הרפואית של המומחה הרפואי מטעם ביהמ"ש, הינם קריטיים למיקסום אחוזי הנכות. מיקסמת את אחוזי הנכות – מיקסמת את גובה הפיצוי בגין כאב וסבל.

 

7. הפסד כושר השתכרות

מדובר בפיצוי בגין ההפסד שעתיד הניזוק לספוג בהכנסותיו עקב התאונה, בתקופה שממועד ביצוע החישוב ועד לגיל פרישה.

מדובר בראש נזק כללי המהווה את אחד מראשי הנזק העיקריים בחישוב סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים.

לצורך ביצוע החישוב נלקחים בחשבון בסיס השכר לצורך החישוב, הנכות התפקודית ושיעור הגריעה מכושר ההשתכרות, גיל הניזוק והמועד הצפוי לפרישה.

ככל שבסיס השכר גבוה יותר / ככל שהנכות התפקודית והגריעה בכושר ההשתכרות גבוהים יותר / ככל שגיל הניזוק צעיר יותר (יותר שנים עד לגיל הפרישה) כך יגדל בהתאמה סכום הפיצויים בגין הפסד כושר השתכרות.

מהו גיל הפרישה של שכיר? 67 לגברים / 65 לנשים.

מהו גיל הפרישה של עצמאי? 70 אך ישנם מקרים שביהמ"ש פסק גם לפי 75:

א. ע"א 8181/06 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח אטיאס דוד ז"ל (רואה חשבון עצמאי, חושב הפסד עד גיל 75).

ב. ע"א 8602/11 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' שלמה דן גדרון (בעל משרד עורכי דין, חושב עד גיל 75).

ג. ת"א 61138-10-15 א.ב. נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (חושב עד גיל 76).

כיצד מבצעים את החישוב? לדוגמא: שכיר, בן 30, שכר 10,000 ש"ח (ברוטו לאחר ניכוי מס הכנסה), פגיעה בגב שהותירה 30% נכות תפקודית. הוא יפוצה בסך: 803,981 ש"ח = 10,000 ש"ח (בסיס השכר) X 30% (הנכות התפקודית) X מקדם היוון 267.9937 (מספר החודשים שנותרו על גיל פרישה לאחר היוון).

מהו בסיס השכר של קטין בחישוב? בהתאם לע"א 10064/02‏ ‏מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' אבו חנא, בסיס השכר לחישוב יהיה השכר הממוצע במשק, אלא אם כן ניתן יהיה להוכיח כי בעתיד היה צפוי להשתכר בסכום גבוה יותר.

מה קורה במקרה של קיצור תוחלת חיים של הניזוק? הניזוק יקבל פיצוי גם בגין אובדן היכולת להשתכר באותן שנים אבודות בהם יכול היה לעבוד.

מה קורה במקרה שהניזוק נפטר? יורשיו זכאים לתבוע את הפסד השכר לעתיד בגין אותן שנות עבודה אבודות (ממועד פטירתו ועד לגיל פרישה).

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הפסד כושר השתכרות לעתיד?

א. צריך לבדוק את כל תלושי השכר ולוודא שהממוצע שלהם נותן לנו את בסיס השכר הגבוה ביותר.

לדוגמא: האם הממוצע של  3 החודשים / 6 החודשים / 12 החודשים האחרונים נותנים לנו את ממוצע השכר הגבוה יותר.

ב. ככל שהניזוק טרם כתב את סיפור חייו התעסוקתיים ועתיד להרוויח שכר גבוה יותר בעתיד, הרי שיש לדרוש לבצע את חישוב הפיצוי לפי פוטנציאל ההשתכרות ולא לפי שכרו במועד התאונה מהוון להיום.

לדוגמא: אם הניזוק עובד היום כשליח ועתיד לסיים לימודי מיזוג אוויר, יש לדרוש את הפיצוי לפי פוטנציאל השתכרות. להוכחת נקודה זו, ניתן להגיש חוות דעת לעניין פוטנציאל השתכרות.

 

8. הפסד פנסיה לעתיד

ההפסד בגין כושר ההשתכרות לעתיד גורם באופן ישיר להפרשות נמוכות יותר של המעסיק לפנסיה.

על כן, סכום הפיצויים בגין תאונת דרכים צריך לקחת בחשבון גם את הפסד הפנסיה.

מאז כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני משנת 2008 שמחייב את כל המעסיקים להפריש לעובדיהם כספים לפנסיה, ההלכה היא שיש לפסוק פיצוי בגין ניזוק ראש נזק של הפסדי פנסיה, לפי אחוז ההפרשות הפנסיוניות של המעסיק בהתאם לצו ההרחבה הקיים.

על כן, בהתאם לצו הרחבה משנת 2016 הפיצוי בגין הפסד פנסיה לעבר הוא נכון להיום בשיעור 12.5% מתוך הפסד השכר לעתיד.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הפסד פנסיה לעתיד?

ככל שהניזוק זכאי להפרשות מעסיק לפנסיה גבוהות יותר מהקבוע בצו ההרחבה, הרי שהפיצוי יהיה גבוה יותר.

לדוגמא: עובד בשירות המדינה מקבל הפרשות לפנסיה גבוהות יותר.

דוגמא נוספת: הסכם ההעסקה שבו המעסיק מפריש אחוזים גבוהים יותר לפנסיה.

 

9.  הוצאות רפואיות לעתיד

מדובר בפיצוי בגין ההוצאות הרפואיות שהניזוק עתיד להוציא בעתיד כתוצאה מהתאונה.

מדובר בראש נזק כללי.

מדובר בהערכה של ההוצאות הרפואיות להם ייזקק הניזוק לרבות: ניתוחים, מומחים רפואיים פרטיים, טופסי 17, תשלומים רבעוניים, עזרים אורטופדיים, רפואה משלימה וכיו"ב.

היקף הפיצוי אותו ניתן לתבוע הינו עבור ההוצאות הרפואיות שאינן מכוסות ע"י קופת החולים על פי כוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי או ע"י המוסד לביטוח לאומי (במקרה של תאונת עבודה).

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הוצאות רפואיות לעתיד?

חשוב לדעת שקיים פיצוי גם בגין אביזרים שיקומיים. לדוגמא: מעקות, כיסא רחצה, מיטה מתכווננת או פרוטזות.

לגבי פרוטזות, ניתן לתבוע עלות פרוטזות ביוניות, מחו"ל, שעלותן המסתכמת מאות אלפי ש"ח כולל החלפה כל מספר שנים.

יהיה נכון לבקש מבית המשפט למנות מומחה בתחום השיקום להערכת הצורך והעלות הכוללת של האביזרים השיקומיים.

 

10. הוצאות ניידות לעתיד

מדובר בפיצוי בגין ההוצאות שצפוי הניזוק להוציא בעתיד כתוצאה מאובדן יכולתו להתנייד עצמאית ובשל הצורך להתנייד לקבלת טיפול רפואי באמצעים אחרים.

לדוגמא: הוצאות שהוציא הניזוק בגין מוניות פרטיות, אמבולנס, הסעות לנכים, וכן הוצאות דלק, חניה בחניונים.

לעתים ניתן לתבוע גם עלות רכישת קלנועית, כיסא גלגלים ממונע או רכב חדש (ואחזקתו, לרבות אביזרים מיוחדים) המתאים לנכותו ומגבלותיו של הניזוק.

לעתים ניתן לתבוע גם את הוצאות הנסיעה העתידיות של של מי שעתיד לסעוד את הניזוק ולהתלוות אליו.

גובה הנזק משתנה בהתאם לתכיפות הטיפולים הרפואיים הצפויים ומרחק הנסיעה המוערך ממקום מגורי הניזוק אל המוסד הרפואי.

 

כיצד ניתן למקסם את הפיצויים בגין הוצאות ניידות לעתיד?

א. חשוב מאוד לשמור על כל הקבלות והחשבוניות בגין הוצאות הנסיעה שהוצאתם בגין התאונה החל מרגע קרות התאונה.

ב. ככל שמדובר בהוצאות דלק, חשוב לערוך זכרון דברים בזמן אמת שיפרט מאיפה לאיפה היתה הנסיעה, מהי מטרת הנסיעה, כמה ק"מ היתה הנסיעה, כמה שעות "ביזבז" מי שהסיע אתכם.

 

11. התאמת דיור

בתביעות נזקי גוף עקב תאונת דרכים ניתן לקבל פיצוי "התאמת דיור" למי שנפגע באופן קשה במיוחד.

בפיצוי יינתן עבור התאמה של מקום מגוריו של הניזוק למצבו התפקודי וכולל: רמפה לכיסא גלגלים, הרחבת דלתות ומסדרונות, בניית חדר למטפל סיעודי, התקנת מעלית ובמקרים מסוימים גם מעבר לבית צמוד קרקע.

על הניזוק להוכיח כי ההתאמות נחוצות למחייתו וכי הנחיצות נגרמה כתוצאה מפגיעתו בתאונת הדרכים.

מהי הדרך להוכיח את הצורך בהתאמת הדיור? באמצעות חוות דעת מומחה רפואי בתחום השיקום מטעם ביהמ"ש שיקבע את מגבלותיו של הניזוק והצורך להתנייד בכיסא גלגלים.

מהי הדרך להוכיח את היקף התאמת הדיור? באמצעות הגשת חוות דעת פרטית לעניין התאמת הדיור מטעם התובע (ולא באמצעות מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש).

 

 

החזר הוצאות ושכר טרחת עורך דין

1. שכר טרחת עורך דין בתביעות פלת"ד

בנוסף לסכום הפיצויים בגין תאונת דרכים המורכבים מראשי הנזק, בית המשפט פוסק שכ"ט עורך דין בתוספת מע"מ.

שיעור שכר טרחה בתביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים קבוע בחוק (לחץ כאן): 8 / 11 / 13 אחוזים.

מדוע אחוזי הנכות יחסית נמוכים? מאחר שברוב המוחלט של המקרים אין צורך להוכיח את החבות אלא רק את גובה הנזק.

מה קורה אם צריך להוכיח את החבות? ככל שיש צורך בבירור החבות באופן אמיתי, זכאי עורך הדין לשכר טרחה גבוה יותר, כפי שיסכם זאת עם הלקוח ("אתיקה מקצועית" גליון 69 שכ"ט 41/2019 עמ' 27).

 

2. החזר שכר טרחה ששולם בגין הייצוג בביטוח הלאומי

ככל שהנפגעת בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה, וככל שמיצית את הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי באמצעות שירותיו המקצועיים של עורך דין ביטוח לאומי, ניתן יהיה לתבוע בתביעת הפלת"ד את שכר הטרחה וההוצאות ששילמת לו.

לאחרונה, בפסד דין שבו ייצגתי את התובעת (ת"א 65775-06-15 פלונית נ' הפניקס), נקבע שאת שכר הטרחה וההוצאות ששילמה התובעת בגין קבלת הייצוג מול המוסד לביטוח הלאומי, היא תקבל במלואו כהחזר הוצאות במסגרת תביעת הפלת"ד, מאחר שהפניה של התובעת לביטוח לאומי צמצמה לחברת הביטוח את גובה הפיצוי (מגובה הפיצוי מנכים את התגמולים שהיא קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי) מכוח חובת הקטנת הנזק לחברת הביטוח ובנוסף נחסכו לחברת הביטוח עלות חוות הדעת הרפואיות של המומחים הרפואיים מטעם ביהמ"ש בתביעת הפלת"ד.

 

3. החזר אגרה והוצאות

בנוסף לפיצוי, בית המשפט מחייב את חברת הביטוח לשלם לניזוק גם את האגרה ששולמה בפתיחת התיק וגם את האגרות הנוספות ששולמו במסגרת הליכי הביניים.

בנוסף, כל ההוצאות שהוצאו לצורך ניהול ההליך המשפטי יוטלו בפסק דין על הנתבעת.

לדוגמא: חוות דעת פרטיות (לדוגמא: לעניין פוטנציאל השתכרות) נכללות במסגרת הוצאות המשפט וינתנו גם בפשרה.

 

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.