נזקי גוף כתוצאה מנגיף קורונה (COVID-19) – את מי תובעים?

פיצויי שיא: 188,000 ש"ח בגין גבייה לא חוקית של דוחות חניה
11/10/2019
עורך דין לתאונות דרכים
עורך דין לתאונות דרכים
10/05/2020

נזקי גוף כתוצאה מנגיף הקורונה

נזקי גוף כתוצאה מנגיף קורונה (COVID-19) – את מי תובעים?


ככל שנגרמו לך נזקי גוף כתוצאה מוירוס קורונה, חשוב שתדע מיהם הנתבעים הפוטנציאליים, אותם ייתכן שניתן לתבוע לקבלת פיצויים.

רקע: קורונה וירוס

בטרם אפרט מיהם הגורמים שייתכן שאותם ניתן לתבוע בגין נזקי גוף כתוצאה מוירוס קורונה, להלן הקדמה קצרה.

ביום 11.2.2020 קבע ארגון הבריאות העולמי באופן רשמי כי המחלה אשר נגרמת על ידי נגיף SARS-CoV-2, תכונה "19-COVID".

ביום 11.3.2020 ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות המחלה כפנדמיה.

נכון להיום מדענים ורופאים אינם יודעים מהו היקף הנזק שנגיף הקורונה עלול להותיר במי שחלה בה (למעט מחלה נשימתית קשה או קריסת מערכות);

ידוע כי מספר החולים בישראל נכון להיום הינו 178 חולים (165-קל, 11-בינוני, 2 קשה, 12-בדרך לאשפוז, 31-בבית חולים, 4-החלימו);

ידוע שמספר המבודדים נכון להיום הינו 38,560 אנשים;

ידוע שרוב החולים יחלימו;

ידוע שאחוז התמותה מוירוס הקורונה נע בין 2% לבין 4%;

ידוע שאין בישראל מתים מהמחלה.

 

תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו מנגיף הקורונה. את מי ניתן לתבוע?

 

1. תביעה נגד מי שלא מקיים את הנחיות משרד הבריאות

המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה ל"רשימת המחלות המידבקות" שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940 והוכרזה כ"מחלה מדבקת מסוכנת" לפי סעיף 20(1) לפקודה. הכרזה זו מקנה בין היתר למנכ"ל משרד הבריאות סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים כדי למנוע את חדירתה או התפשטותה.

מנכ"ל משרד הבריאות חתם ופרסם צווים והנחיות אשר האמור בהם מחייב את כל מי ששוהה בישראל.

מתי הנך זכאי לתבוע בתביעה נזיקית את מי שהפר צווין או הנחיות?

1. ככל שחלית במחלה שנגרמה כתוצאה מווירוס קורונה;

2. ככל שהמחלה נגרמה עקב צד שלישי (אדם פרטי, נותן שירות או חברה) שלא קיים את הנחיות משרד הבריאות

3. וככל שהמחלה הותירה בך נזקי גוף.

 

דוגמא1:

נכון להיום על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, ישנה חובה למי שחוזר מחו"ל לשהות בבידוד לפרק זמן של 14 ימים ולדווח למשרד הבריאות.

ככל שאותו צד שלישי יוצא מהבידוד ומפר את הצו, וכתוצאה מכך חלית במחלת הקורונה ונגרמו לך נזקי גוף, אותו צד שלישי חשוף לתביעה על מלוא נזקיה.

דוגמא2:

נכון להיום, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 קובע שמעסיק לא יאפשר כניסת עובד בבידוד למקום העבודה.

על כן, ככל שמעסיק מפר צו זה, וכתוצאה מכך עובד אחר חולה במחלה ויגרמו לו נזקי גוף, תהייה לעובד זכות תביעה נגד המעסיק בנזיקין.

דוגמא3:

נכון להיום, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 קובע שניתן להורות לאדם החשוד כחולה קורונה לשהות בבידוד בבית החולים.

על כן, ככל שאותו חולה מפר צו זה, ויוצא מהבידוד וכתוצאה מכך אדם אחר חולה במחלה ויגרמו לו נזקי גוף, תהייה לאותו אדם זכות תביעה נגד מפר הצו.

דוגמא4:

נכון להיום על פי הנחיות משרד הבריאות, ישנו איסור להתקהלות של מעל ל- 100 איש.

ככל שצד שלישי מאפשר התקהלות מעל ל- 100 איש (למשל בית קולנוע, קניון, עירייה וכיו"ב) הוא מפר את הצו.

ככל שחלית עקגג ההפרה בוירוס הקורונה ונגרמו לך נזקי גוף, אותו צד שלישי נתון לתביעת רשלנות.

 

2. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (ענף נפגעי עבודה)

ככל שחלית בעבודה במחלה שנגרמה כתוצאה מווירוס קורונה, ייתכן שניתן יהיה לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי פגיעה על מנת שיכיר בך כנפגע בעבודה.

דוגמא:

נותן שירות שנדבק מלקוח שלו; רופאים, אחיות, סניטרים וכו' שנדבקו כתוצאה ממגע עם חולים; עובדי חנויות שנדבקו ממבקרים והרשימה עוד ארוכה.

מעבר לדמי הפגיעה המגיעים לך עד 91 ימים, הרי שככל שיגרמו לך נזקי גוף כתוצאה מוירוס קורונה ותיוותר לך נכות זמנית או חלילה נכות צמיתה, תוכל להגיש תביעה לתשלום גמלת נכות מעבודה במסגרת ולקבל קצבה חודשית.

 

3. תביעת רשלנות נגד המעסיק

ככל שחלית בעבודה במחלה שנגרמה כתוצאה מנגיף הקורונה, וככל שהמעסיק אחראי לכך שחלית או שהיה יכול למנוע את ההידבקות, ייתכן שתוכל לתבוע אותו לפי פקודת הנזיקין על מלוא נזקיך.

דוגמא1:

מי שמועסק כספר במספרה, ולא קיבל אמצעי מיגון להגנה מהידבקות בנגיף (למשל: מסכת 95-N או כפפות) ונדבק בנגיף עקב טיפול באחד לקוחות המספרה (שחלה ללא ידיעתו במחלה), זכאי בנוסף לגמלאות הביטוח לאומי, לתבוע בנזיקין את מעסיקו.

דוגמא2:

רופא / אחות / איש צוות רפואי שעובד בבית חולים או בקופת חולים שלא אובזר באמצעי מיגון מפני הידבקות בווירוס קורונה (למשל: כפפות, מסכה כירורגית, מסכת 95-N, מגן פנים או משקף, מגן גוף או מגן עיניים) וכתוצאה מכך נדבק בנגיף, תהייה לו זכות לתבוע את המעסיק.

 

4. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (ענף נכות כללית)

ככל שהמחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה גורמת לנזקי גוף משמעותיים שהסבו לך נכות משמעותית, הרי שככל שתעמוד בכל תנאי הזכאות, ניתן יהיה להגיש תביעת נכות כללית.

ככל שהמחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה גורמת בנוסף גם לקושי בתפקוד היומיומי ו/או צורך בקבלת עזרה וסיעוד, הרי שככל שתעמוד בכל תנאי הזכאות, ניתן יהיה להגיש תביעת שירותים מיוחדים.

אם מי מתביעות אלו תתקבלנה, תהייה זכאי לקבלת קצבה חודשית ייתכן שלכל חייך.

 

5. תביעת רשלנות נגד המדינה, מוסדות רפואיים, רופאים וגורמים אחרים

ככל שגורמים מתרשלים כלפיך, ייתכן שתהיה לך זכות להגיש נגדם תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מוירוס קורונה.

דוגמא1:

ככל שרופא כשל באבחון תסמיני המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה והמחלה מתגלה רק בשלב מאוחר יותר שגרמה לנזקי גוף או לפטירת החולה, אז ייתכן שהרופא ו/או המוסד הרפואי ו/או קופת החולים שבה עבד יהיו חשופים לתביעת רשלנות רפואית בגין אבחון מאוחר של המחלה.

דוגמא2:

ככל שהבדיקה לאיתור נגיף הקורונה ע"י מכשיר PCR לא איתרה את הנגיף ומתברר בדיעבד שהנבדק נשא את הנגיף, אז ייתכן שהגורמים מטה יהיו חשופים לתביעות לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי חוק האחריות למוצרים פגומים (ככל שימצא שהבדיקה פגומיגמה) ו/או לפי חוק תובענות ייצוגיות:

1. משרד הבריאות (שאחראית על ביצוע הדגימות, הבדיקות ותוצאותיהן);

2. בי"ח "שיבא" תל השומר (שבמעבדה שלה מבוצעת הבדיקה ע"י המכשיר);

3. קופות החולים (שאולי בעתיד יבצעו את הבדיקות);

4. מד"א (מי שביצעה את הדגימה מאפו של הנבדק ע"י פרמדיק מטעמה);

5. החברה שייצרה ו/או ייבאה את הבדיקה;

דוגמא3:

ככל שפרמדיק מטעם מד"א גרם להדבקה (ככל שנשא את הנגיף בעצמו) למשל כי לא עמד ב"הנחיות למגע עם אדם הנדרש להיות בבידוד" או שלא עמד ב"הנחיות הסעה של אדם בבידוד", אזי הפרמדיק (ככל שידע שהוא נשא הנגיף), מד"א ומשרד הבריאות (כמי שאחראית עליהם) יהיו חשופים לתביעה נזיקית.

דוגמא4:

ככל שחסר ישע (קשיש או חוסה) נפגע ממחלה הנגרמת מנגיף הקורונה במהלך שהייתו במוסד הרפואי, וככל שהמוסד הרפואי לא פעל באופן סביר מפני הדבקתו ונגרמו לו נזקי גוף כתוצאה מוירוס הקורונה, המוסד הרפואי ו/או אנשי הצוות יהיו חשופים לתביעה נזיקית.

 

6. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (ענף סיעוד)

אזרחי הגיל השלישי, כידוע לכם, אתם חשופים להידבקות בווירוס הקורונה יותר מכל אוכלוסייה אחרת ולכן ככל שמחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה גורמת לכם לקושי בתפקוד היומיומי ולהיזקקות לסיועו של מטפל סיעודי, תהיו זכאים להגיש אל המוסד לביטוח לאומי תביעת סיעוד, שאם תתקבל תוכלו לקבל שעות סיעוד שבועיות.

שימו לב כי אם אתם נמצאים בבידוד או ששוהים בבית שבו נמצא אדם בבידוד, תוכלו ע"י שליחה למוסד לביטוח לאומי טופס מקוון על מנת שתקבלו את קצבת סיעוד בכסף, אם אין מטפל בחברות הסיעוד שיוכל לטפל בכם בזמן הבידוד.

 

7. תביעת פוליסת ביטוח / קרן פנסיה

אובדן כושר עבודה:

באילו מקרים ייתכן שתוכלו להיות זכאים לתגמולים בגין בתקופת אי הכושר?

1. ככל שנפגעתם ממחלה הנגרמת על ידי קורונה וירוס;

2. ככל שאיבדתם את הכושר לעבוד באופן מלא או חלקי;

3. ככל שברשותכם פוליסת ביטוח ייעודית לאבדן כושר עבודה, פוליסה עם מרכיב של אובדן כושר עבודה (למשל: פוליסת נסיעות לחו"ל מורחבת) או קרן פנסיה עם מרכיב פנסיית נכות;

4. ככל שתעמדו בתנאי הפוליסה או תנאי הקרן.

 

מחלות קשות:

ככל שברשותכם פוליסת ביטוח למחלות קשות, וככל שהמחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה עונה להגדרת "מחלה קשה" בפוליסה, הרי שייתכן שתהיו זכאים לקבלת תגמולי ביטוח מחברת הביטוח.

 

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה רשימה ממצה. ייתכן שלאחר בדיקה מקיפה של המקרה האינדיבידואלי שלך ימצא שקיימות לך זכויות נוספות. על כן, אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ועליך בכל מקרה לפנות לעו"ד בתחום נזקי גוף המתמחה במיצוי זכויות נפגעי נגיף הקורונה על מנת שתעמדו על מלוא זכויותיכם.

 

(כל הזכויות שמורות לעו"ד אריה שילאנסקי, מעודכן ליום 14.3.2020)

 

נגרמו לך נזקי גוף כתוצאה מנגיף קורונה (COVID-19)?

פנה אל עו"ד שילאנסקי לקבלת ייעוץ אישי ללא כל מחויבות

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.