התיישנות דוחות חניה – מה קובע החוק? פרק ב'

זכויות נפגעי תאונות דרכים המהוות גם תאונות עבודה
02/09/2018
התיישנות דוחות חניה – מה קובע החוק? פרק א'
21/01/2019

התיישנות דוחות חניה - מה קובע החוק?

פרק ב': התיישנות העונש


במאמר זה נדון בנושאים הבאים:

1. מהי משמעות טענת התיישנות העונש בדוחות חניה?
2. היכן נקבעת תקופת התיישנות העונש?
3. מאיזה מועד מתחילים לספור את תקופת התיישנות העונש?
4. האם משלוח דרישות תשלום מחדש את תקופת ההתיישנות?

1. מהי משמעות טענת התיישנות העונש בדוחות חניה?

על פי דברי כב' הש' יונה אטדגי בפסק דין ה"פ 201211/05 (שלום-ת"א) שי מנדלוביץ נ' עיריית תל אביב (פורסם בנבו, 9.2.2006): "טענה, לפיה לא ניתן עוד לגבות את הקנס בשל התישנות, הינה טענה להתישנות העונש. טענת התישנות זו מניחה את קיומם של ההרשעה וגזר הדין ואיננה מבקשת לערער עליהם, אלא על האפשרות לאכיפתו של העונש (הקנס).

על פי דברי כב' הש' אברהם טננבאום בפסק דין ת"ק (י-ם) 4837/05 רותי ויורם כהן-דאר נ' עיריית ירושלים (פורסם בנבו, 28.3.2006): "אם לא ביצעה הרשות את העונש בפרק זמן סביר, הרי אין לה להלין אלא על עצמה. נכון הוא שמבחינה מסויימת נפגע האינטרס הציבורי אם העונש איננו מקויים, אולם גם לנאשם יש זכויות ולא יתכן לבוא אליו אחרי שנים רבות כדי להיפרע ממנו... אם לא נשלח דואר רשום שכזה (אחת לשלוש שנים יישלח לחייבים דואר רשום לכתובתם), הרי העונש התיישן, אין לעיריה כל סמכות לבצעו, וכל פעולה שמבצעת העיריה במקרה שכזה היא מחוץ לסמכותה.".

2. היכן נקבעת תקופת התיישנות העונש?

תקופת התיישנותם של עונשים מוסדרת בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982: "עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו –– (3) בחטא – שלוש שנים". כלומר, כשמדובר בעבירות מסוג "חטא", עליהן נמנות עבירות הקנס, נקבע בסעיף 10(3) כי תקופת התיישנותו של עונש על עבירת "חטא" הינה שלוש שנים מיום שפסק הדין נעשה לחלוט.

3. מאיזה מועד מתחילים לספור את תקופת התיישנות העונש?

ממועד הפיכת דו"ח החניה לחלוט. מתי הוא הופך לחלוט? על פי הרישא של סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי: "לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית משפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס". כלומר, במועדים הרלוואנטיים לענייננו קבע סעיף 229(א), כי המועד לתשלום הקנסעל פי הודעת תשלום הקנס הוא 90 ימים מיום המצאת ההודעה, וכי לאחר 90 יום, אם האדם שאליו הופנתה ההודעה לא שילם את הקנס ולא הודיע שברצונו להישפט על העבירה, הוא מחויב בתשלום כפל הקנס. מועד זה בו מחויב מקבל ההודעה בתשלום כפל הקנס, ושבו רואים אותו כמי שהורשע בדינו – הוא המועד בו הופך החיוב בקנס לחלוט; ובו מתחילה תקופת ההתיישנות של העונש.

4. האם משלוח דרישות תשלום מחדש את תקופת ההתיישנות?

על פי בג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נגד עיריית תל אביב-יפו (פורסם בנבו, 16.6.1998), משלוח הודעות קנס ומכתבי דרישה לתשלום החוב על ידי העיריות, בטווח של אותן שלוש שנים, קוטע ומחדש את מרוץ ההתיישנות. כך שלמעשה, העירייה יוצאת ידי חובתה עם שלחה מכתב דרישה אפילו בדואר רגיל כדי שתקופת ההתיישנות בת ה- 3 שנים תתאפס ותתחיל לרוץ מחדש.

על פי רע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' אברהם חנוך כרם (פורסם בנבו, 11.6.2013): "עבירת חניה מסוג ברירת משפט מתיישנת בתוך שנה מיום ביצועה, והעונש בגינה – הקנס, מתיישן תוך 3 שנים מיום שהפך לחלוט. קנס חלוט שגובה הרשות, כמוהו כחוב פסוק וניתן לגבותו באמצעי האכיפה שבפקודה. משלוח דרישת תשלום מכוח הפקודה לכתובת מגוריו או למקום עסקו העיקרי של החייב בתוך התקופה שקדמה להתיישנות הקנס, מקימה חזקה בדבר איפוס מרוץ ההתיישנות.".

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.